R&D

Për të përmirësuar vazhdimisht konkurrencën e tregut, ajo i kushton më shumë vëmendje menaxhimit sistematik dhe funksionimit profesional, dhe rrit vazhdimisht aftësitë e veta kërkimore shkencore.

Bashkëpunon meUniversiteti Veriperëndimor, Universiteti Bujqësor dhe Pylltar Veriperëndimor, Universiteti Normal Shanxi dhe kërkime të tjera shkencore Njësitë mësimore bashkëpunojnë për të krijuar laboratorë K&Zh për të zhvilluar produkte të reja, për të optimizuar proceset, për të rritur rendimentet dhe për të përmirësuar vazhdimisht fuqinë gjithëpërfshirëse. Institucionet e tjera Bashkëpunimi i thelluar strategjik për të siguruar së bashku aftësi strikte të kontrollit të cilësisë së produktit.

1
2
f8940106d536c43b583fc64b5e246f7f